Gradski stadion, Vladike Platona 6.

78000 Banja Luka (BiH)